تبلیغات
 یکی هست که بهم میگه قند. - چیزها
زندگی خیلی چیزها کنار هم است. فقط این چیز و آن چیز و این یکی چیز و آن یکی چیز و چیز دیگر و این چیز دیگر و آن چیز دیگر نیست. اگر سرتان خیلی پایین باشد، بالا را نمی‌بینید. اگر سرتان خیلی بالا باشد، پایین را نمی‌بینید...

آدم باید جلویش را نگاه کند. من جلویم را نگاه کردم و دیدم یک نفر زل زده توی چشم‌هایم و دارد به من می‌گوید: قند.
و بعد من دلم ریخت.

تاریخ : یکشنبه 7 خرداد 1396 | 09:43 ق.ظ | نویسنده : قند | نظرات

  • paper | دلــریز | پــــرسیــــن دنــــلود